Omzien naar elkaar

Op 10 december jl. werd er in de Protestantse Kerk “De Morgenster” in Heemskerk aandacht besteed aan het onderwerp ”omzien naar elkaar”. De Kledingbank en 4 andere goede doelen waren uitgenodigd om de kerkgangers na de dienst uitleg te geven over wie we zijn en wat we doen. De deurcollecte, waarvan de opbrengst zal worden verdubbeld door de diaconie van de kerk, zal over de 5 goede doelen worden verdeeld. Mooi initiatief, bedankt!