Ondergoedfonds

Uit hygiënische overwegingen verstrekken wij geen gebruikt ondergoed en sokken aan onze klanten. Wij zijn dan ook enkele jaren geleden een Ondergoedfonds gestart, om onze klanten van nieuw ondergoed en sokken te voorzien.

We streven ernaar om elke klant 2x per jaar 3 slips of boxershorts, 3 paar sokken en 1 hemd te verstrekken. Dit kan alleen als wij hiervoor voldoende geld hebben.

Dankzij de gulle giften van particulieren, kerken, clubs en acties van bedrijven kunnen wij onze klanten voorzien van nieuw ondergoed en sokken.

Zonder deze donateurs kan het fonds niet bestaan. Daarom brengen we het Ondergoedfonds regelmatig onder de aandacht.

Wilt u ons Ondergoedfonds ook steunen, dan kunt u uw financiële bijdrage
overmaken op bankrekeningnummer:

NL23RABO0330934333 t.n.v. Stichting Kledingbank IJmond o.v.v. Ondergoedfonds.