Organisatie

De Stichting Kledingbank IJmond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55710867.

Het postadres van het secretariaat is:
Stichting Kledingbank IJmond, Postbus 285, 1940 AG  Beverwijk.
De winkel is gevestigd aan de Ambachtstraat 11, 1948 PB  Beverwijk.

De Kledingbank IJmond is een, door de Belastingdienst, erkend goed doel.
De ANBI-status is verleend onder nummer 851828796 (RSIN/fiscaalnummer).
Uw gift is daardoor voor zowel de Inkomsten- als de Vennootschapsbelasting aftrekbaar.

Ons algemene bankrekeningnummer is:  :  NL23RABO0148636039.
Donaties voor ons Ondergoedfonds kunnen worden overgemaakt op
bankrekeningnummer: :  NL23RABO0330934333 onder vermelding van
Ondergoedfonds.
Beide rekeningnummers staan t.n.v. Stichting Kledingbank IJmond

Bestuursleden:

De heer Charles de Boer
Voorzitter, algemene zaken en communicatie
PR en organisatie

Mevrouw Thea Duin
Secretaris en penningmeester,
Coördinator Ondergoedfonds en Winkel

De heer Herman Kuijl
Coördinator Logistiek