Organisatie

De Stichting Kledingbank IJmond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55710867.

Het postadres van het secretariaat is Stichting Kledingbank IJmond, postbus 285, 1940 AG Beverwijk.

De Kledingbank IJmond is een, door de Belastingdienst, erkend goed doel – de ANBI-status is verleend onder nummer 851828796 (RSIN/fiscaalnummer).

Uw gift is daardoor voor zowel de Inkomsten – als de Vennootschapsbelasting aftrekbaar!

Bestuursleden:

De heer Charles de Boer
Voorzitter

Mevrouw Henny Kelder
Secretaris en Penningmeester

De heer Cas van Eerden
PR en Logistiek