Eindejaars cadeau voor Kledingbank IJmond

Tegen het einde van 2019 ontving Kledingbank IJmond een cheque ter waarde van € 1.000,00 van de Rabobank IJmond.
Voorzitter Charles de Boer van de Kledingbank, nam de gift in ontvangst uit handen van de heer Gerard Jägers, lid van de Rabo cliëntenraad. De heer Jägers sprak namens de Rabobank zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers van de Kledingbank. De Kledingbank voorziet al meer dan zes jaar mensen met een minimum inkomen gratis van kleding. De heer de Boer memoreerde in zijn dankwoord dat het ondergoedfonds van de kledingbank ooit is begonnen op initiatief en met financiële steun van het personeel van de Rabobank. De donatie zal dan ook worden gestort in het ondergoedfonds van de Kledingbank.