CORONA – MAATREGELEN

AANGEPASTE MAATREGELEN IVM HEROPENING KLEDINGBANK

Zoals U heeft kunnen lezen gaan wij vanaf woensdag 15 juli 2020 weer open voor onze bestaande en nieuwe klanten. Wij hebben onze winkel opnieuw ingericht en afgestemd op het houden van een afstand van 1,5 mtr en het totale aantal klanten die wij kunnen ontvangen binnen een bepaalde verblijfsduur in de winkel.

Daarom zijn de volgende regels van kracht:

Blijf thuis als u zich grieperig of verkouden voelt – wij stellen die controlevraag ook als U zich meldt om naar binnen te kunnen.

Per gezin mag er nog maar één persoon komen winkelen voor alle gezinsleden. Omdat U buiten moet wachten op uw beurt houdt U ook daar 1,5 mtr afstand – kom alleen!

Voor kinderen hebben wij door deze situatie helaas géén ruimte !

De tijdsduur dat U in de winkel verblijft is beperkt en afhankelijk van het aantal gezinsleden waarvoor U komt winkelen – alles is ingericht op een vaste looproute en een snelle doorstroming om zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen.

Neem gepast geld mee want er zal geen geld worden gewisseld

Onze koffietafel is helaas gesloten en ook het toilet is voor klanten niet beschikbaar ook de paskamers zijn gesloten, dus denk goed na over de maten die U nodig heeft.

Vanaf 05 augustus zijn wij weer op de gebruikelijke tijden van 10:00 tot 16:00 uur open – die dag is de groep D (paars) aan de beurt en op de woensdagen daarna volgen de groepen E (rose) – F (créme) – A (geel) – B (groen) en C (blauw).

Onze vrijwilligers zullen worden uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen om elke mogelijkheid van een eventuele verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en ook van U wordt verwacht dat U met schone handen ons pand binnenkomt en zich aan de regels zult houden – alleen door het samen te doen kunnen wij weer veel mensen helpen !